หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 วิธีติดตั้งปั๊มน้ำที่ถูกต้อง

     วิธีติดตั้งปั๊มน้ำที่ถูกต้อง มีวิธีการติดตั้งดังนี้

          1. การติดตั้งปั๊มน้ำกับต้นกำลัง

              การติดตั้งปั๊มน้ำกับต้นกำลังจะเป็นมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ก็ตามกรณีต่อชนต้องให้เพลาอยู่ในแนวเดียวกัน ยกเว้นการติดตั้งแบบสายพานฉุด

                                                      

          2. การติดตั้งท่อดูด

                   (1)  ท่อทางดูดจะต้องอยู่ในแนวเดียวกับเพลาปั๊มน้ำ

                   (2)  หรือต่ำกว่าระดับแนวเพลาปั๊มน้ำก็ได้

                   (3)  ท่อทางดูดจะอยู่สูงกว่าระดับเพลาปั๊มน้ำไม่ได้ จะทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น

                

              -  ต้องติดตั้งหัวดูดน้ำที่ปลายท่อทางดูดทุกครั้ง หัวดูดที่ติดตั้งใต้น้ำควรจะให้อยู่สูงกว่าพื้นที่ใต้น้ำไม่น้อยกว่า 30 ซม. เพื่อที่จะไม่ให้กรวดทรายหรือเศษขยะมาติดที่หัวดูด หรืออุดตันได้

              -  ท่อดูดที่ติดตั้งห่างจากตัวปั๊มมาก ควรจะต้องมีสิ่งยึดติดเพื่อมิให้ท่อดูดสั่นคลอนอันอาจจะทำให้ข้อต่อของท่อดูดหลวม ทำให้อากาศเข้าไปท่อดูด ซึ่งจะทำให้ปั๊มสูบน้ำไม่ขึ้น