หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 สินค้า (Product)

   
Product Image Product Name Product Category Product Price Action
  ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NSK-800T   ปั๊มจุ่ม  17400.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800T (ไฟ 3 สาย)   ปั๊มจุ่ม  7900.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 2 HP. NRB-232  เครื่องดูดพ่นอากาศ  46100.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 5 HP. NRB-532  เครื่องดูดพ่นอากาศ  80600.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 7.5 HP. NRB-732  เครื่องดูดพ่นอากาศ  125400.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800   ปั๊มจุ่ม  7900.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว N-233T   ปั๊มจุ่ม  24600.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว NKD-500AP   ปั๊มจุ่ม  13400.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว NS-233T   ปั๊มจุ่ม  26000.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว NSS-232N   ปั๊มจุ่ม  24600.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบอลูมิเนียม ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว NHS-400AP   ปั๊มจุ่ม  9800.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มไฟฟ้า N-125AP   ปั๊มจุ่ม  3500.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น NCS-2000  ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส  13700.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น NCS-2500  ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส  16200.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบมัลติสเตท รุ่น NPM-3  ปั๊มหอยโข่งใบพัดน้ำสแตนเลส  22000.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบมัลติสเตท รุ่น NPM-4  ปั๊มหอยโข่งใบพัดน้ำสแตนเลส  25800.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

หน้า :  1  จำนวน 16 รายการ
 
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)