หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 สินค้า (Product)

   
Product Image Product Name Product Category Product Price Action
 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาดยี่ห้อ ฟูจิวา รุ่น FABC-1500W   ปั๊มจุ่ม  13100.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มไฟฟ้า JOB-351   ปั๊มจุ่ม  2550.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2   ปั๊มจุ่ม  13500.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด ยี่ห้อ ฟูจิวา รุ่น FABC-1700W   ปั๊มจุ่ม  14100.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว KL-732   ปั๊มจุ่ม  112000.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด ยี่ห้อ FUJIWA ใช้กับท่อขนาด 2, 1.5 นิ้ว รุ่น DEEP-50   ปั๊มจุ่ม  4490.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NSK-800T   ปั๊มจุ่ม  17400.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2   ปั๊มจุ่ม  99300.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2   ปั๊มจุ่ม  80500.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800T (ไฟ 3 สาย)   ปั๊มจุ่ม  7900.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด FUJIWA แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว FT-1500   ปั๊มจุ่ม  10500.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 10 นิ้ว และ 8 นิ้ว KL-1032T   ปั๊มจุ่ม  150000.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1นิ้วและ 2นิ้ว KH-112   ปั๊มจุ่ม  23000.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

  ปั๊มจุ่มน้ำเสีย FUJIWA แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว FTS-400   ปั๊มจุ่ม  8500.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่ม รุ่น WDZ-2400T ยี่ห้อ WIKIKI   ปั๊มจุ่ม  31000.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800   ปั๊มจุ่ม  7900.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROE แบบสแตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1, 1-1/4 นิ้ว BOB-750S   ปั๊มจุ่ม  5250.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROE แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1, 1-1/4 นิ้ว BOB-750SA   ปั๊มจุ่ม  5900.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROMATIC แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1-1/2 นิ้ว AXC-100   ปั๊มจุ่ม  16240.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

 ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROMATIC แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1-1/2 นิ้ว AXC-100N   ปั๊มจุ่ม  15610.00 บาท * ดูรายละเอียด l เพิ่มลงตระกร้า

หน้า :  1    2     3     Next       Last    จำนวน 48 รายการ
 
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)